IN DECAL GIẤY – DECAL NHỰA TRONG – NHỰA SỮA

7 Th4

IN DECAL GIẤY – DECAL NHỰA TRONG – NHỰA SỮA

Thời gian in: 2 – 3 ngày có hàng

Kích thước thành phẩm: Theo yêu cầu khách hàng

Quy cách: Decal giấy để vàng, đế trắng, bế theo mọi hình dáng, có cán màng, rọc mờ mi.

Số lượng in: Không giới hạn (in càng nhiều giá càng rẻ).

Màng Bảo vệ: Màng PVC bóng hoặc mờ.

Website_Artboard 1

Bảng giá in Nhãn Decal:

In nhãn decal giấy,in nhiều mầu, cán màng bóng, cắt thẳng
Kích thước <= 10 cm2 15 cm2 20 cm2 25 cm2 30 cm2 35 cm2 40 cm2
1.000 nhãn 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 480.000 520.000
2.000 nhãn 320.000 400.000 500.000 600.000 700.000 790.000 860.000
Thời gian in 4 – 6 ngày
Nhãn decal giấy in và cắt thẳng, cán màng bóng
Kích thước 45 cm2 50 cm2 55 cm2 60 cm2 70 cm2 80 cm2 90 cm2
1.000 nhãn 570.000 610.000 650.000 700.000 750.000 800.000 850.000
2.000 nhãn 950.000 1,030.000 1,130.000 1,200.000 1.300.000 1.3600.000 1.450.000
Thời gian in 4 – 6 ngày

 

In decal giấy, không cán màng, cắt thẳng
Kích thước 5 cm2 10 cm2 15 cm2 20 cm2 25 cm2 30 cm2 35 cm2 40 cm2
100 nhãn 60.000 80.000 100.000 120.000 130.000 150.000 170.000 180.000
200 nhãn 70.000 100.000 120.000 140.000 160.000 180.000 200.000 210.000
300 nhãn 80.000 120.000 150.000 180.000 200.000 230.000 260.000 280.000
400 nhãn 100.000 140.000 180.000 210.000 250.000 280.000 320.000 350.000
500 nhãn 110.000 160.000 200.000 250.000 290.000 330.000 370.000 390.000

 

In decal giấy, không cán màng, cắt thẳng
Kích thước 45 cm2 50 cm2 55 cm2 60 cm2 65 cm2 70 cm2 75 cm2 80 cm2
100 nhãn 200.000 210.000 220.000 240.000 250.000 260.000 270.000 280.000
200 nhãn 230.000 250.000 260.000 280.000 295.000 310.000 330.000 350.000
300 nhãn 310.000 330.000 360.000 380.000 400.000 420.000 440.000 460.000
400 nhãn 380.000 390.000 410.000 430.000 450.000 470.000 490.000 510.000
500 nhãn 420.000 440.000 470.000 490.000 510.000 530.000 550.000 570.000

 

Nhãn decal nhựa bế thẳng, cán màn bóng
Kích thước 5 cm2 6 cm2 7 cm2 8 cm2 9 cm2 10 cm2 15 cm2
200 nhãn 120.000 140.000 155.000 170.000 190.000 205.000 260.000
300 nhãn 160.000 190.000 210.000 230.000 250.000 270.000 350.000
400 nhãn 200.000 230.000 260.000 290.000 310.000 340.000 440.000
500 nhãn 240.000 270.000 300.000 370.000 400.000 430.000 530.000
Thời gian in 2 – 4 ngày

 

Nhãn decal nhựa bế thẳng, cán màn bóng
Kích thước 20 cm2 25 cm2 30 cm2 35 cm2 40 cm2 45 cm2 50 cm2
200 nhãn 310.000 360.000 400.000 450.000 500.000 550.000 590.000
300 nhãn 410.000 470.000 540.000 600.000 660.000 730.000 800.000
400 nhãn 520.000 590.000 660.000 750.000 830.000 910.000 990.000
500 nhãn 620.000 700.000 760.000 900.000 980.000 1.080.000 1.180.000
Thời gian in 2 – 4 ngày

 

Tem 7 màu, phản quang
Kích thước
Tem 7 màu phủ màng nilon, In 1 màu
Tem 7 màu phủ màng nilon, In 2 màu
  1.000 tem 2.000 tem 5.000 tem 10.000 tem 1.000 tem 2.000 tem 5.000 tem 10.000 tem
hình tròn

1 cm2

450.000 690.000 1,050.000 1,600.000 700.000 990.000 1,380.000 2.000.000
hình chữ nhật 1×2 cm 500.000 770.000 1,160.000 1,900.000 750.000 1,050.000 1,480.000 2,300.000
Thời gian 2 – 3 ngày
 
 

Tem bảo hành 1 màu – decal bể – bế thẳng
Kích thước 1,0 cm2 1,5 cm2 2,0 cm2 2,5 cm2 3,0 cm2
10.000 tem 600.000 700.000 920.000 990.000 1,120.000
Thời gian 2 – 4 ngày
 
 

 

Tem bảo hành nhiều màu – decal bể dòn – bế thẳng
 Kích thước/ Số lượng 1.000 tem 2.000 tem 3.000 tem 5.000 tem 10.000 tem
 1,0 cm2 130.000đ 260.000đ 350.000đ 560.000đ 980.000đ
 1,5 cm2 140.000đ 270.000đ 380.000đ 610.000đ 1.060.000đ
 2,0 cm2 150.000đ 290.000đ 400.000đ 640.000đ 1.120.000đ
 2,5 cm2 160.000đ 310.000đ 420.000đ 660.000đ 1.150.000đ
 3,0 cm2 170.000đ 320.000đ 440.000đ 690.000đ 1.200.000đ
 3,5 cm2 180.000đ 340.000đ 450.000đ 710.000đ 1.240.000đ
 4,0 cm2 230.000đ 380.000đ 495.000đ 775.000đ 1.350.000đ
 4,5 cm2 250.000đ 420.000đ 540.000đ 825.000đ 1.440.000đ
 5,0 cm2 280.000đ 460.000đ 600.000đ 875.000đ 1.530.000đ
 Thời gian in 1 đến 2 ngày 1 đến 2 ngày 1 đến 2 ngày 2 đến 3 ngày